Hakkımızda

Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve bu kuruluşları temsil eden birliklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil inisiyatif grubu tarafından başlatılan, özel sektörün sağlayabileceği ekonomik ve toplumsal faydayı artırmak ve kamu eşgüdümüyle gerçekleştirilecek teknolojik yatırımların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir platformdur.

Hakkımızda ust resim
Hakkımızda alt resim

Amaç ve Hedefler

Bu Platform, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara karşı, üniversite, özel sektör ve STK iş birliği yapısı olarak;

  • Afet öncesinde, kamunun yapacağı stratejik planlama sürecine doğrudan katkı sağlamayı,
  • Afet ve acil durum hallerinde, kamu eşgüdümünde etkin müdahale sağlanabilmesi için, kamunun rolünü destekleyecek nitelikte çalışmalar yapmayı,
  • Yeni ve yenilikçi bilgi, teknoloji, ürün ve hizmetleri üretmeyi, geliştirmeyi ve bunun için gerekli paylaşımlı tesis ve altyapıları kurmayı,
  • Her seviyedeki eğitim kurumlarında, afet sürecinin tüm aşamalarına dönük olarak, eğitim müfredatının güncellenmesine katkı sağlamayı ve bu alanda, nitelikli iş gücüne sahip olmak için kullanılabilecek program ve içerikleri geliştirmeyi,
  • TED Üniversitesinde 25 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Arama Konferansı’nda belirlenen tematik alanlarda, üniversite - özel sektör - STK iş birliği ile sağlanabilecek teknolojik, sosyal ve ekonomik faydayı en üst seviyeye taşımayı, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmayı ve uluslararası paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesini, sürdürülebilirliği odağına alan bütünleşik planlama yaklaşımları, mobil sistemler, yeni ve ileri teknolojiler ve veriye dayalı sistemler ile gelecekteki afet risklerinin en aza indirgenmesini sağlayacak küme ve benzeri yapılar oluşturmayı,
  • Bu alana yönelecek yatırımların en verimli ve en doğru şekilde, uygun önceliklendirme ile yapılmasını desteklemeyi, bu bağlamda, mevzuat ve düzenleyici kuralların en doğru şekilde geliştirilmesi için çaba göstermeyi,
  • Ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı ve katma değerli ihracat artışını desteklemeyi,
  • Yurtdışından ülkemize afetle ilgili gelmesi muhtemel destek ve proje finansmanı için güvenilir bir sivil oluşum olarak muhataplık oluşturmayı, amaçlamaktadır.

Haberler

Afettek 28 Haziran 2024

Mediterranean Sustainability Partners ile Podcast

AFETTEK Platformu Genel Koordinatörü Ömür DEMİR KIZILARSLAN ve TED Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Güney ÖZCEBE ‘Mediterranean Sustainability Partners’ tarafından düzenlenen podcast yayınına katıldı ve Platformu ta

devamı

Afettek 27 Haziran 2024

Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AFETTEK Platformu kurucusu ve genel koordinasyonundan sorumlu kuruluş TED Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nu ofisinde ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ya

devamı

Afettek 10 Haziran 2024

‘Toplumsal Cinsiyet, İklim Değişikliği ve Afetler’ ...

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 10-12 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet, İklim Değişikliği ve Afetler: Sivil Toplum Eğitimi’ne katılım sağlandı. Eğitim sırasında toplu

devamı

Platform Üyeleri

Raporlarımız

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?