Hakkımızda

Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve bu kuruluşları temsil eden birliklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil inisiyatif grubu tarafından başlatılan, özel sektörün sağlayabileceği ekonomik ve toplumsal faydayı artırmak ve kamu eşgüdümüyle gerçekleştirilecek teknolojik yatırımların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir platformdur.

Hakkımızda ust resim
Hakkımızda alt resim

Amaç ve Hedefler

Bu Platform, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara karşı, üniversite, özel sektör ve STK iş birliği yapısı olarak;

  • Afet öncesinde, kamunun yapacağı stratejik planlama sürecine doğrudan katkı sağlamayı,
  • Afet ve acil durum hallerinde, kamu eşgüdümünde etkin müdahale sağlanabilmesi için, kamunun rolünü destekleyecek nitelikte çalışmalar yapmayı,
  • Yeni ve yenilikçi bilgi, teknoloji, ürün ve hizmetleri üretmeyi, geliştirmeyi ve bunun için gerekli paylaşımlı tesis ve altyapıları kurmayı,
  • Her seviyedeki eğitim kurumlarında, afet sürecinin tüm aşamalarına dönük olarak, eğitim müfredatının güncellenmesine katkı sağlamayı ve bu alanda, nitelikli iş gücüne sahip olmak için kullanılabilecek program ve içerikleri geliştirmeyi,
  • TED Üniversitesinde 25 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Arama Konferansı’nda belirlenen tematik alanlarda, üniversite - özel sektör - STK iş birliği ile sağlanabilecek teknolojik, sosyal ve ekonomik faydayı en üst seviyeye taşımayı, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmayı ve uluslararası paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesini, sürdürülebilirliği odağına alan bütünleşik planlama yaklaşımları, mobil sistemler, yeni ve ileri teknolojiler ve veriye dayalı sistemler ile gelecekteki afet risklerinin en aza indirgenmesini sağlayacak küme ve benzeri yapılar oluşturmayı,
  • Bu alana yönelecek yatırımların en verimli ve en doğru şekilde, uygun önceliklendirme ile yapılmasını desteklemeyi, bu bağlamda, mevzuat ve düzenleyici kuralların en doğru şekilde geliştirilmesi için çaba göstermeyi,
  • Ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı ve katma değerli ihracat artışını desteklemeyi,
  • Yurtdışından ülkemize afetle ilgili gelmesi muhtemel destek ve proje finansmanı için güvenilir bir sivil oluşum olarak muhataplık oluşturmayı, amaçlamaktadır.

Haberler

Afettek 6 Kasım 2023

Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Kon...

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (7ICEES) ile Deprem İzolasyon Derneği (DİD) tarafından düzenlenen 18. Dünya

devamı

Afettek 17 Ekim 2023

Türk Japon Vakfına Ziyaret

AFETTEK Platformu’nun genel koordinasyon ekibinden ve kümelenme çalışma grubundan yetkililer 17 Ekim 2023 tarihinde Türk-Japon Vakfı’nı ziyaret ettiler. Yetkililer, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Sn. Nejat Bora Sayan v

devamı

Afettek 13 Ekim 2023

Afet Riskini Azaltma Günü Bildirisi

Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu’nun (AFETTEK) sözcülüğünü yapan TED Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü (International Day for Disaster Risk

devamı

Platform Üyeleri

Raporlarımız

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?