AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLKELERİ

Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu (Platform) internet sitesini (www.afettek.com) ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız için elde ettiğimiz bilgilerin ne amaçla ve ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, Gizlilik İlkeleri’nde belirtilen şartlarla tanımlıdır. Bu siteye üzerinden sağladığınız kişisel bilgiler, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olarak yalnızca aşağıdaki Gizlilik İlkeleri’nde belirtilen veya Platform internet sitesinin ilgili sayfalarda açıklanan amaçlar için kullanılır. Bu internet sitesini kullanarak herhangi bir hizmet almaya başlandığınızda işbu Gizlilik İlkeleri'nde belirtilen şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

GİZLİLİK İLKELERİ

Toplanan Kullanıcı Bilgileri:Size çevrimiçi ortamda güvenli, verimli, sorunsuz ve daha iyi hizmet verebilmek için sizden birtakım bilgilerinizi istememiz gerekebilir. Bu bilgiler üzerinden; Platform internet sitesini ziyaretiniz ve kullanımınızla ilgili, Platform internet sitesi üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulamayla ilgili, e-posta listemize kaydolmak ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için sağlamış olduğunuz kişisel bilgileri toplayabilir, kaydedebilir ve kullanabiliriz. Açık rızanız olması halinde bu bilgiler üzerinden sizinle pazarlama amaçlı ve sizi ilgilendirebilecek bilgilerin yer aldığı iletiler paylaşabiliriz.

İnternet Sitesini Ziyaret Bilgileri:Genel olarak Platform internet sitesini incelemek, faaliyetlerimiz ve politikalarımız hakkında bilgi almak istediğiniz takdirde kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanıza gerek yoktur.

Kişisel Bilgilerin Kullanılması:Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, kişisel bilgileriniz; tanıtım veya bilgilendirme amacıyla size e-posta yoluyla, Platform internet sitesi üzerinden veya SMS yoluyla ileti gönderilmek için kullanılabilir.

Platform, faaliyetlerini daha faydalı hale getirmek amacıyla, sizden edindiği kişisel bilgileri sisteminde toplayarak bu bilgileri, istatistik çalışmaları, tanıtım faaliyetlerinin kurgulanması, istenmeyen tanıtım ve bilgilendirme e-postalarının iletilmemesine yönelik kullanıcı “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklayabilir ve bu amaçlar altında kullanabilir.

Bu amaçlarla alındığı belirtilen bilgileriniz 3. kişilerle sadece istatistiksel amaçlı olarak anonimleştirilerek, veri sahibi ilgili kişilerin belirlenemeyeceği şekilde ve gizlilik koşulları dahilinde, Platform faaliyetlerini ve internet sitesi deneyimini geliştirmek, internet sitesi içeriğini genişletmek ve iyileştirmek gibi amaçlarla iş birliği içinde olduğumuz ilgili 3. kişilerle paylaşılabilir.

Size sunduğumuz hizmetler çerçevesinde; birlikte çalıştığımız 3. kişilerle paylaştığımız kişisel bilgileriniz bu kişilerin kendi gizlilik politikaları kapsamında korunur. Platform internet sitesine siz kullanıcılar tarafından girilen içeriklerden, 3. kişilerle paylaşılsın veya paylaşılmasın içerik sahibi kullanıcı sorumludur. Platform’un, internet sitesine kullanıcılar tarafından sağlanan içerikleri denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Platform, kullanıcının kendisine sağladığı kişisel bilgileri mevzuatta öngörülen süreyle saklayacaktır.

Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen amaçlara ek olarak kişisel bilgileriniz; resmi makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde veya yürürlükteki mevzuat gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğumuz durumlarda mevzuatın gerektirdiği ölçüde ve ayrıca yasal haklarımızı korumak amacıyla, resmi makamlara tarafımızca açıklanabilecektir.

Değişiklikler:Platform, önceden bir bildirimde bulunmaksızın işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır ve bu güncellemeler Platform internet sitesinde yayınlandıkları anda geçerlilik kazanacaklardır. Platform, yapılan bu güncellemelerin takibinin kullanıcı sorumluluğunda olması sebebiyle kullanıcılarına internet sitesi’ne her girişte Platform Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Sorumsuzluk:Platform internet sitesi, kontrolümüz altında olmayan üçüncü kişi internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Platform, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Ayrıca, Platform; kullanıcıların Platform internet sitesi üzerinden bir başkasına ait IP adresi, e-posta adresi, ad-soyad veya iletişim bilgisi gibi kişisel bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde kullanması nedeniyle doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu da kabul etmemektedir.

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Eğer bu Politikadaki herhangi bir hüküm hukuka aykırı, geçersiz veya hukuki açıdan uygulanamaz duruma gelirse, söz konusu hüküm bu Politikadan çıkarılmış sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Eğer bu Gizlilik Politikası hükümleri hakkında talep veya sorularınız varsa, bunları lütfen aşağıda belirtilen e-posta adresine e-posta mesajı göndermek suretiyle bizimle paylaşınız.

AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

E-posta: bilgi@afettek.com

Telefon: +90 (312) 585 0000

Adres: TED Üniversitesi (Koordinatör Kurum) Ziya Gökalp Caddesi, No:48, 06420, Kolej Çankaya ANKARA …/ANKARA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır

Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu’na (Platform) üyeliğiniz dâhilinde üyeliğinizden itibaren, üyelik formunda yer alan bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.

Platform, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda Platform ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Platform kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir

Biyometrik verileriniz, çalışanların devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir

Kişisel Verileriniz, iş sözleşmenizin devamı süresince iş sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.

ONAY:

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Platformun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?