Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Kümesi fikrinin ardında ülkemizde ve dünyada yaşanan sayısız doğa olayının yıkıcı bir afete dönüşmemesi ve kaçınılmaz olanlarının mümkün olan en az can ve mal kaybıyla atlatılabilmesi için üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamunun bugüne kadarkinden daha farklı bir yaklaşımla, daha odaklı olarak güçlerini birleştirmeleri ve organize olmaları gerektiği inancı yatar.

Dünyada ve ülkemizde son dönemde yaşanan yıkıcı afetler, bu amaçla özgün bir modelin süratle hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede, Afet ve Acil Durum Teknolojileri Kümesinin vizyonu; başta ülkemizin afet ve acil durum ihtiyaçlarının, zamanla diğer ülkelerdeki benzer ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli teknolojilerin, teknolojik ürünlerin ve ilgili standartların geliştirildiği özel statülü bir küme olmak ve bu bağlamda ülkemizdeki ilgili mevzuatın ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda kamu ile eşgüdümlü çalışan, bu alandaki yerli ve yabancı tüm paydaşların öncelikli olarak muhatap aldığı ve saygı duyduğu bir organizasyon olmaktır.

Afet ve Acil Durum Teknolojileri Kümesi, bu vizyona ulaşabilmek için; ülkemizdeki diğer kümelerden farklı olarak, dış ticarette güç birliğini hedeflemek yerine bu alandaki teknolojik gelişmeleri öncelikli olarak ele alan, kamu ile daha kapsamlı eşgüdüm mekanizmalarına ve özel teşviklere sahip, mevzuata katkı sağlama konusunda imtiyazlı, kapsamlı paylaşımlı tesisleri ve nitelikli katılımcıları olan bir küme olmalıdır.

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?