17 Ekim 2023 Salı

AFETTEK Platformu’nun genel koordinasyon ekibinden ve kümelenme çalışma grubundan yetkililer 17 Ekim 2023 tarihinde Türk-Japon Vakfı’nı ziyaret ettiler. Yetkililer, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Sn. Nejat Bora Sayan ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sn. Emin Özdamar ile görüştüler.

AFETTEK Platformu yetkilileri, Platform bünyesinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaştılar. Platformun odak alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar ve işbirliği konularını değerlendirdiler.

AFETTEK Platformu; doğa veya insan eliyle gerçekleşen bazı olayların afete dönüşmemesi veya afete dönüşmesi kaçınılmaz olanlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için, afet döngüsünün tüm aşamalarında ihtiyaç duyulacak her türlü teknolojiyi, teknolojik mal ve hizmetleri etkin ve verimli şekilde, mümkün olduğunca yerli ve milli imkan ve kaynaklarla edinmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Platformun bir diğer amacı; geliştirilen teknolojik ürünlerin sadece afetlerle başa çıkılması için değil, yaşamın diğer alanlarında da kullanılmasını ve mümkünse yurt dışına da ihraç edilmesini sağlamak ve doğrudan ekonomik katma değer yaratmaktır.

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?