13 Ekim 2023 Cuma

Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu’nun (AFETTEK) sözcülüğünü yapan TED Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü (International Day for Disaster Risk Reduction), 13 Ekim 1989 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun küresel risk farkındalığı ve afet azaltma kültürünü teşvik etmek için yaptığı bir günlük çağrının ardından her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. BM’nin bu çerçevedeki faaliyetlerini yürüten UNDRR (BM Afet Riskini Azaltma Ofisi) tarafından bu yılın teması afet ve gelir dağılımı eşitsizliği ilişkisi olarak belirlenmiş olup dünya çapında etkinliklerde bu tema işlenmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de afetlerden gelir dağılımından daha az pay alan gruplar daha çok etkilenmektedir. Ancak ülkemizin coğrafi ve sismolojik yapısı, iklim koşulları ve önemli ölçüde göçe maruz kalması göz önüne alındığında toplumumuzun tüm kesimleri yaşanan afetlerden çok derinden etkilenmektedir.

Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformunun kurulmasının amacı doğa veya insan eliyle gerçekleşen bazı olayların afete dönüşmemesi veya afete dönüşmesi kaçınılmaz olanlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için afet döngüsünün tüm aşamalarında ihtiyaç duyulacak her türlü teknolojiyi, teknolojik mal ve hizmetleri etkin ve verimli şekilde, mümkünse yerli ve milli imkan ve kaynaklarla edinmek ve geliştirmektir. Platformumuzun bir diğer amacı; geliştirilen teknolojik ürünleri sadece afetlerle başa çıkmakta değil, yaşamın diğer alanlarında da kullanarak ve mümkünse yurtdışına ihraç ederek veya ithalat ikamesi sağlayarak doğrudan ekonomik katma değer yaratmaktır.

Bu amaçla aşağıda ismi bulunan kuruluşlar olarak Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformunu kurduk ve çok hızlı bir şekilde büyümeye başladık.

 • AKUT Arama Kurtarma Derneği
 • Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi
 • Bilim Ağacı Vakfı
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
 • OSTİM Medikal Sanayi Kümesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • TED Üniversitesi
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Platformumuzun şu an aralarında üniversiteler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve birliklerin de bulunduğu 55 katılımcısı vardır.

Ülkemizde ve dünyada yakın zaman içinde yaşanan son derece üzücü, büyük can ve mal kaybına neden olan, ekonomiyi ve toplumsal düzeni derinden etkileyen afet ve acil durumlar bu konuların eskisine nazaran daha ayrı bir hassasiyet ve odaklanma ile ele alınması gerçeğini ortaya koymuştur. Bunun bir yansıması olarak tıpkı bilişim ve savunma teknolojilerinde olduğu gibi afet ve acil durum teknolojilerinin veya bu konularda teknolojik geliştirmeyi hedefleyen bilimsel ve teknolojik çalışmaların diğer tüm alanlara göre öncelikle ele alınması zorunlu bir hal almıştır. Bu konudaki alt yapıların geliştirilmesi, iş dünyasının bu alana yatırım yapmasının teşvik edilmesi, akademinin bu alanları öncelemesinin sağlanması, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve eşgüdümün artırılması ve tüm bu süreçleri destekleyecek ve etkinliğini artıracak teşvik mekanizmalarının ve mevzuatın geliştirilmesi büyük bir aciliyet ve zaruret arz etmektedir. Bu bağlamda platformumuz ülkemizdeki bu alanda teknoloji geliştirme çabalarını yönlendirecek ve sağlıklı bir eylem planının ortaya konulmasını sağlayacak ulusal ölçekte izlenmesi gereken strateji önerilerini hazırlarken ve ilgili karar vericilerle vizyon, bilgi ve deneyimlerini paylaşırken diğer taraftan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir kümelenme desteği başvurusu yapmayı planlamaktadır.

Bu anlamlı gün vesilesi ile platformumuza bu alanda imkân ve kabiliyetleri olan, ürün ve hizmet geliştiren ve geliştirmek isteyen kurumsal ölçekte tüm katılımcıları davet ettiğimizi belirtmek isteriz. Platformumuzla ilgili gelişmeler ve etkinliklerimizi www.afettek.com üzerinden takip edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?